Авторът на учебниците Христо Крушков е професор в катедра "Софтуерни технологии" при ФМИ на ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ". Настоящите учебни помагала са резултат от дългогодишния му опит в областта на компютърната информатика и методиката на преподаването й.

Има много хубави книги по програмиране, но в малко от тях е приложено достатъчно количество задачи, така необходими за изграждане и развиване на професионални умения, затова във всяко ръководство задачите са над 400. Много от тях са решени и предоставени на този сайт. Те могат да послужат на:

- студентите в подготовката им за семестрални държавни изпити;

- учениците в подготовката им за кандидатстудентски изпити, олимпиади и други състезания по информатика;

- учители, които искат да поднесат материала интересно и задълбочено;

Кратка биография

Проф. д-р Христо Димитров Крушков (1962 г. - 2019 г.) е роден на 11 юли 1962 г. в гр. Пловдив. Завършва през 1980 г. ПГ „Яне Сандански“ – гр. Сандански с пълно отличие и златна значка. През 1986 г. получава отлична диплома в Математическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" като придобива квалификация математик със специализация информатика. В края на 1986 спечелва конкурс за редовен асистент в катедра „Изчислителна математика и теория на вероятностите“ в същия факултет.

През 1998 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.

От 2002 г. е доцент по информатика. От 2007 г. до 2015 г. е зам.-декан на Факултета по математика и информатика при ПУ, отговарящ за учебна дейност по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”; система за качество; междуинституционално сътрудничество; звено “Учебни компютърни зали”; кандидатстудентски и други специализирани курсове.

От май 2015 г. е зам.-ректор на ПУ, отговарящ за информационната инфраструктура, системата за качество и акредитация, изнесено обучение. През 2016 г. заема академичната длъжност „професор“ в катедра „Софтуерни технологии“ на ФМИ при ПУ. Научните му интереси са в областта на компютърната лингвистика и активното обучение. Автор е на редица учебници по програмиране. Бил е гост лектор на университети в Уулвърхямптън, Линц, Будапеща и Сегед.

Има редица научни публикации и над 50 цитирания. Списък с публикации можете да намерите на следните адреси:

1. Google Наука

2. Research Gateway