Авторът на учебниците Христо Крушков е професор в катедра "Софтуерни технологии" при ФМИ на ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ". Настоящите учебни помагала са резултат от дългогодишния му опит в областта на компютърната информатика и методиката на преподаването й.

Има много хубави книги по програмиране, но в малко от тях е приложено достатъчно количество задачи, така необходими за изграждане и развиване на професионални умения, затова във всяко ръководство задачите са над 400. Много от тях са решени и предоставени на този сайт. Те могат да послужат на:

- студентите в подготовката им за семестрални държавни изпити;

- учениците в подготовката им за кандидатстудентски изпити, олимпиади и други състезания по информатика;

- учители, които искат да поднесат материала интересно и задълбочено;

За контакти: